Onze kandidaten

De trekkers van ons team.

Amit

Ik ben Amit Ramadhin, de oprichter van Blanco, 36 jaar oud en woon in Bouwlust. Sinds de coronacrisis hield ik als ZZP-er tijd over en ben ik minderbedeelden gaan helpen door onder andere voedsel te regelen.

Daarnaast heb ik in deze crisis allerlei problemen zien toenemen. Meer eenzaamheid, ouderen die worden verwaarloost en de groep van minderbedeelden die alleen maar toeneemt. Het is geen uitzondering om mensen van de middenstand aan te treffen bij de voedselbank. Voor deze zaken moet onder andere meer aandacht komen.

Daarnaast zie ik dat het vertrouwen in de lokale politiek ver te zoeken is. 

Sangeeta

De #2 van Blanco is Sangeeta Kalicharan. Zij is 46 jaar en woont in het Regentessekwartier. Sangeeta is werkzaam in de zorg. Daarnaast ondersteunt zij al jaren op kleine schaal daklozen, ouderen en jongeren. 

 

Sangeeta: “De maatschappij verhardt en het leven wordt duurder, het aantal mensen dat rond moet komen onder de lage-inkomensgrens blijft stijgen. Kortom de vraag naar hulp blijft toenemen! Met Blanco, voeg ik me toe aan een geweldig team die zich keihard gaat maken voor jou!”

Cliff

De #3 van Blanco is Cliff Nijssen. Hij is 41 jaar en woont in Den Haag Zuidwest. Cliff houdt zich al 7 jaar bezig met de afvalproblematiek in Den Haag.

 

Cliff: “In dit dossier moet de inwoner van Den Haag beter gehoord worden! De samenwerking tussen de bewoners en gemeente ontbreekt nu vaak nog. Het afvalprobleem verschilt per wijk en dus is er maatwerk nodig!

Enkel samen kunnen wij dit aan en oplossen!”

 

Ozon

De #4 van Blanco is Ozon Gelton Warning. Hij is 36 jaar en woont in Rustenburg en Oostbroek. Ozon is een jongerenwerker die van vele markten thuis is. Zo houdt hij zich bezig met Brazillian Jiu Jitsu, basketbal en muziek. Op dit moment houdt hij zich ook als ondernemer bezig met een eigen kledinglijn.

Naast zijn werkzaamheden als jongerenwerker en ondernemer, is zijn passie holistic healing, hiermee helpt hij mensen met het vinden van balans op fysiek en mentaal vlak. Dit doet hij door middel van het geven van massages, meditaties en het houden van luchtige gesprekken.

 

Ozon: “Graag zie ik dat er meer activiteiten voor en met de buurt worden georganiseerd zodat jongeren geen verkeerde dingen doen op straat! Tevens komt dit de sociale samenhang ten goede. Blanco is een partij die verbindt en voor iedereen opkomt en daar kan ik me volledig in vinden!”

 

Rene

De #5 van Blanco is Rene Vink. Hij is 53 jaar en woont in Scheveningen. Rene is een horecaondernemer en straatmanager van de Keizerstraat. In zijn café Tante Knier in Scheveningen maakt hij sinds de coronacrisis gratis maaltijden voor ouderen die niet rond kunnen komen. 

 

Rene: “Van huis uit heb ik meegekregen om altijd om te kijken naar de medemens, daarom zet ik me in voor hen. Het wordt ontzettend gewaardeerd! Helaas kan ik niet alleen de wereld helpen. Er moet meer aandacht worden geschonken aan ouderen, want de nood is hoog! Met Blanco zit dat wel goed! Het is een partij dat oprecht handelt, stem daarom 14, 15 en 16 maart op Blanco!”