lijst 18

als je verandering wilt zien stem op 14-15-16 maart op Blanco

ONZE SPEERPUNTEN

SAMENWERKEN MET U!

Meer bewonersparticipatie, het is tijd voor co-democratie!

ARMOEDE

Mensen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen verdienen ook ondersteuning.

WONINGNOOD

De balans moet terug. Meer betaalbare woningen en meer kansen voor starters.

OUDEREN

Gratis openbaar vervoer voor ouderen vanaf 60 jaar.

VEIIGHEID

Cameratoezicht kan beter worden benut om veiligheid en leefbaarheid te verbeteren in de wijken .

PARKEEROVERLAST

Er moet goed gekeken worden naar de parkeerdruk in wijken.

EENZAAMHEID

Meer inzet op het signaleren en inzet op eenzaamheid.

AFVAL

Lik op stuk beleid voor notoire vervuilers.

Wij zijn blanco

Blanco is een partij dat niet links of rechts is. Voor Blanco is een maatschappelijk probleem een maatschappelijk probleem dat gewoon dient opgepakt te worden zonder een linkse of rechtse gedachtengoed. 

Daarnaast, Blanco is een partij die het vertrouwen terug wil winnen van de inwoners in Den Haag door daadkracht, transparantie en directe betrokkenheid te tonen. Bij ons is de burger aan zet. We zijn er niet om de dienst uit te maken, we zijn de burgers van Den Haag juist tot hun dienst. Kortom, tijd voor co-democratie!

De partij heet Blanco, omdat we geen partijprogramma hebben. We willen niet met mooie beloftes komen zoals traditionele partijen altijd doen net voor de verkiezingen. We hebben wel een paar speerpunten: armoede, eenzaamheid, ouderen, veiligheid, veiligheid, parkeerproblematiek en afvalproblematiek. Burgers kunnen hiernaast uiteraard nog problemen aandragen, zodat we samen hierover kunnen buigen voor hetgeen wat nodig is. Wat dat ook moge zijn dat is aan de burger. 

amit Ramadhin

Ik ben de lijsttrekker en de oprichter van Blanco. Ik ben 36 jaar oud en woon in Den Haag. Ik ben de politiek ingegaan omdat er veel meer mogelijk is, dan tot op heden wordt gedaan. Ik heb in mijn omgeving veel leed en armoede gezien, wat in mijn ogen niet nodig is.

Sinds de coronacrisis heb ik tijd vrij gemaakt om iets terug te doen voor deze doelgroep. Juist in deze periode is het meer dan noodzakelijk om minderbedeelden te helpen.

Geen manco met Blanco, Let’s go!

Den Haag

06 - 4343 46 25